P1020293

 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

 

Obchodné meno alebo názov

12

Buď lepší, o.z.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo

13 Trenčín, 911 01,  Kubranská cesta 184/263,

Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)

14  Občianske zrduženie 15 4 2 1 5 1 6 1 9  ∕

O rok už budeme múdrejší a nenecháme si to na posledné dni :) Ďakujeme mnohým čo ste sa usilovali pre nás zohnať 2 % aj keď ste nemuseli..Neni našim cieľom niekoho presvedčiť, aby dali nám 2% na úkor niekoho iného, ani s tým niekoho obtažovať..Našou snahou je ,aby Vám táto možnosť neprepadla.. Ďakujeme , že podporujete aj iné dobré veci ako centrá volného času, športové kluby,  psie útulky, materské centrá, nemocnice a iné..

Tlačivo na 2%