BL Gym – rozpis

Celkový prehlad obsadenosti Gymu BL nájdete v tomto kalendári:

Možnosť rezervácia pre Váš vlastný individuálny tréning, pre trénerom možnosť vlastnej skupinovej hodiny.

Iné možnosti využitia: Ping pong, Box, tanec, ..atď.,

 

Top