Benefičný tréning „Buď lepší- Challenge day“ priniesol na siedmom ročníku výťažok vo výške 6300 €, ktorý bude rozdelení rodinám detí: Elišky Országovej, Anetka Hodasová, Klárka Kubišová, Tobino Meliš, Maťko Belica, Lukáško Vais, Tomáško Ostrihoň  a Lea Oszághová. Už neoddeliteľná súčasť osláv založenia Buď lepší, o.z.  priniesla počas  siedmych rokov fungovania  na pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, sumu vo výške  23 200 €.

FOTO galéria z akcie @Juraj Čičo: TU

Náš  športovo- voľnočasový klub pomohol počas sedemročného obdobia vďaka podpore našich cvičiacich, dobrovolníkov a  firiemným partnerom už mnohým rodinám nielen z nášho mesta.

Tento ročník..

bol organizáciou iní ako tie predchádzajúce, lebo sa necvičil klasický kruhový tréning  s náčiním  Počet prihlásených účastníkov bol tento rok tak vysoký, že zorganizovanie toľkého náčinia a odkrútiť si až 21 stanovísk by bolo náročné nielen pre nás organizátorov, ale aj pre samotných cvičiacich. Riskli sme spraviť tréning na miestach, kde sa cviky striedali na celé telo v intervaloch 25 sekúnd. Neboli to náročné cviky, čiže tréning mohol zvládnuť naozaj každý kto si prišiel zacvičiť, ale taktiež nebol ani ľahký, lebo Braňo vždy ukázal aj tažšiu variantu cviku tzv. pre makačov. Dúfam že sa Vám aj táto varianta tréningu páčila, ale netreba zabudnúť na hlavnú myšlienku celého podujatia a tou je Byť lepší k druhým. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do celého projektu a boli tak spoločene s nami tento deň lepší.

Vďaka patrí našim partnerom projektu (ubedení na stránke challengeday.eu), cvičiacim, kapitánom jednotlivých tímov, trénerom  a všetkým návštevníkov. Dúfam že sa spoločne uvdíme aj na ďalšom ročníku ročníku  25.mája 2018! :)