Po letnom Challenge day, ktorý sa konal na ostrove, zorganizoval team Buď lepší v spolupráci s oddielom rýchlostnej kanoistiky Dukly Trenčín ďalší Challenge day indoor. Akcia sa konala 17.11.2012 v priestoroch Dukly. Cieľom akcie  bolo predstaviť verejnosti  projekt pod názvom Pohybová príprava detí, ktorý funguje pod hlavičkou Dukly od 1. Októbra 2012. Deti od 5 do 14 rokov si mohli vyskúšať tréning pod vedením trénera Lacka Beloviča. Tréning zahŕňal základy gymnastiky a pohybových hier, ako aj Opičiu dráhu.

Team Buď lepší prezentoval športové aktivity pre dospelých. Tí si mohli zacvičiť funkčný tréning pod vedením trénera Braňa Lobotku, prekonávali Opičiu dráhu a zabavili sa aj pri pohybových hrách. Na záver sa konal pretek na Kajakárskych pádlovacích trenažéroch. Deti aj dospelí si tak mohli zapádlovať na suchu dráhu dlhú 100 alebo 200 metrov.

 

Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí prišli túto športovú akciu podporiť . Hlavne VŠC Dukla Trenčín, a  Lubošovi za zvukovú aparatúru :)