Cross tréning

Cross tréning

Vaše naučené základy z funkčného tréningu, môžete naďalej rozvíjať  CROSS tréningom.  CROSS tréningy sú nadstavba k mojim vlastným tréningom. Dávam do nich svoje  nadobudnuté skúsenosti, naučené znalosti a cit pre cvičenie s ľuďmi.

Ako prebieha hodina?

Rozohriatie a rozcvičenie

Začína vonku rozbehaním a krátkym rocvičením ( v prípade chladnejšieho počasia treba mat teplákovú súpravu)

Hlavná časť

1.časť

Vytvorené 2 rôzne okruhy pre dve  skupiny( 5 -7 stanovísk) kde sa striedajú cviky z funkčného tréningu na brucho, ruky a nohy.

Idú sa 2  kolá po sebe. Intervalovo ( 15-40 s) IZ a (10 -20 s)IO, alebo spôsobom na opakovania (15-30 opakovaní) IO- presun na ďalšie stanovisko.

Nasledovne sa skupiny vymenia

2.časť

Vytvorený 1 okruh (10- 12 stanovísk) kde sa striedajú cviky z funkčného tréningu na brucho, ruky a nohy

Ideme 2 kolá po sebe . Intervalovo ( 15-40 s) IZ a (10 -20 s)IO, alebo spôsobom na opakovania (15-30 opakovaní) IO- presun na ďalšie stanovisko.

3.časť

Tabata metódou posilňujeme brušné svaly- 4 min( 20s IZ- 10s IO)

Alebo., Core tréning– cvičenia zamerané na stred tela- 10min

*Kombinácie v tomto tréningu sa medze nekladú, každý tréning je originalitou.

 Záverečná časť

Kompenzačné cvičenie a strečing

Pokyny k tréningu:

NEZABUDNI!!!

Vhodná čistá športová obuv,

Teplá športová súprava ,pri cvičení vonku

Uterák, pitný režím

Potrebný 100% zdravotný stav cvičenca, poprípade každé zdravotné obmedzenie vopred hlásiť trénerovi. Každý si je vedomí svojich  zdravotných a fyzických síl.

Je potrebná  technická vyspelosť cvičenia na náradí z funkčného tréningu a vyššia kondičná zdatnosť.  Pre tých čo majú tréningový výpadok , alebo ešte neboli  u nás cvičiť, dovolím si Vás pre zdravý postupný tréningový rast  a celkovej efektivite tréningu, nezaradiť na tento tréning!