Základ funkčného tréningu pochádza z rehabilitácie. Základom sú zostavy cvikov, ktoré napodobňujú každodennú činnosť v domácnosti alebo v práci, napodobňujú sa aktivity z bežného života ako sekanie dreva, zdvíhanie bremena a podobne.. Je to súhrn cvičení, pri ktorom zapájate maximálne množstvo svalových skupín. Pri zraneniach pomáha funkčný tréning k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu zotaveniu športovca.

Tréning má aeróbny alebo anaeróbny charakter, záleží od intenzity prevedenia a dĺžky intervalu cvičenia. Pri aeróbnej časti tréningu spálite viac tuky a pri anaeróbnej si zlepšujete kondíciu kardiovaskulárneho a cievneho systému.

Cvičenie funkčného tréningu je veľmi vhodná forma kondičného tréningu pre športovcov. Svojou vyváženosťou cvičenia odstraňuje disbalanciu zapríčinenú jednostranným zaťažovaním pri športe ( hokej, futbal, badminton, tenis, futbal,atď. ) V našom tréningovom centre využívame najmodernejšie športové pomôcky – aquahit, bosu, medicinbaly, flexibar, TRX, balančné dosky, Gym Stik a lodné lano.

K funkčnému tréningu musíme využívať funkčné nástroje, ktoré telu umožňujú  neobmedzený pohyb bez hraníc. Umožňuje nám pohybovať sa vo všetkých rovinách a integrovať celé telo. Hlavným konceptom, ktorý treba dodržiavať pri cvičení a ktoré treba dodržiavať pri cvičení sú:

  • Pohyby sú viac úrovňové, fungujúce vo všetkých troch rovinách pohybu.
  • Výber cvičení ktoré zapoja  celé telo a najviac svalové partie.
  • Pohyby sú rozmanité , aby sme pri pohybe zapínali okrem tela aj našu myseľ.
  • Funkčný tréning by mal obsahovať aj prvok zábavy. Cvičením by sme mali pôsobiť na organizmus nielen fyzicky ale aj duševne. Hlavne, keď používame zábavné funkčné pomôcky  ( Aquahit, flexibar, bosu,  kettlebell, TRX, Gym- stick, atď.).