Foto a text: trénerka Oli Kánová

Absolvovala som školenie v Prahe na Komplexnú diagnostiku pohybového aparátu, ktorú považujem z hľadiska trénerskej praxe ako základ pre nastavenie akéhokoľvek tréningu, tak schopnosti napraviť akýkoľvek pohybový problém. Jej výhodou je odhalenie svalových dysbalancí či dysfunkcí, ale i možných bolestí či motorických problémov, ktoré nám poskytnu dôležité informácie pre zostavenie  cvičebného a nápravného plánu a určia nám strategiu ako máme  postupovat.

Všetko slúži ako prevencia možného zranenia, tak zlepšenie efektivity a zistenie příčiny problému a presného nastavenia samotného nápravného tréningu k dosiahnutiu očakávaných tréningových výsledov. Už teraz sa teším na nádstavbové školenie.