Chceme sa naďalej zlepšovať a prinášať Vám stále viac.Vyplňte nasledujúce otázky podla svojho uváženia a pocitov :)   Niektoré odpovede budú použité v článku, ktorý bude zobrazovať vznik našej organizácie. Ďakujeme!!