Allis - stacionár pre ľudí s mentálnym postihnutím marec 2013

Nezisková organizácia, ktorá v Trenčianskej Teplej prevádzkuje denný stacionár pre ľudí s mentálnym postinhutím.

vyzbieraná suma: 60 €
Top