Zmena platná od 11.11.2012

 NOVINKA!!

Rozdelenie tréningov podľa výkonnostnej kategórie A-D:

Nastal čas, že na tréningu sa stretávajú cvičenci rôznych výkonnostných kategórií  Robiť tréning pokročilých, vrcholových športovcov , začiatočníkov, žien a mužov je nielen neprofesionálne ,ale aj kontraproduktívne pre samotných cvičiacich.  Nebudeme robiť  preplnené hodiny a mať na nich ľudí rôznej výkonnostnej úrovne kôli vyššiemu zisku. Na prvom mieste vždy je a bude , aby ste si u nás vždy kvalitne  zacvičili a odchádzali z tréningu spokojný. Naše hodiny sú kapacitne limitované.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň , že stále nás nútite robiť zmeny pre zlepšenie !!

Sme vždy o krok vpred – rozdelenie na kategórie A-D

Naše tréningové programy na seba nadväzujú a zapadajú do systému cvičenia, ktoré formujú a zvyšujú Vašu telesnú zdatnosť postupne. Do ponuky aj preto budú pribúdať také  programy, ktoré môžte stále meniť a prispôsobovať si svoj týždenný tréningový program podla chuti, ročného obdobia alebo čomu sa chcete aktuálne venovať.

D- Začiatočníci, prvý krok k našim tréningom

C- Základný tréning

B- Pokročilí

A-Profií cvičiaci

A+ vrcholový šport

* každý tréningový program môže byť označený  A- D – Je to infomácia pre cvičiach o intenzite tréningu.

Do konca roka pripravujeme ďalšie kondičné programy- ktoré budú zapadať do našej filozofie tréningu.

Zdravoná TVcvičenie zamerané na odstraňovanie svalových disbalancií, pourazových stavoch a chybného držania tela- tréning s fyzioterapeutom
Nové workout programy pre ženy,
Vzpieracké cvičenie- Základy techniky vzpierania pre tých, ktorí sa chcú v tréningu posúvať ďalej,( dôležitá zložka CROSSfit tréningu), pre športovcov (futbalisti- hokej) ako súčasť všeobecnej prípravy
Jóga
Tvoj individuálny tréningnutné rezervovať telefonicky( telocvična bude doplnená do konca novembra- o gymnastické náradie/ kruhy,laná, rebriny, lavičky, plyo- boxes ,bradlá ,hrazdy, a vzpieracké pódium
Kondičné plávanie- chceš sa naučiť správne základy techniky všetkých plaveckých spôsobov? Pod odborným dohľadom trénera Petra Kravca zvládneš viac zaplávať, zlepšíš si plaveckú techniku a fyzickú kondíciu. Tak pekne od základov a doplň tuto aktivitu do svojho tréningového plánu.