Blíži sa dátum, keď sfúkneme aj vďaka Vám v poradí už piatu narodeninovú sviečku! Oslavovať budeme ako inak – športom. Narodeninovú tortu však nerozkrájame pre seba, ale pre tých, ktorí to naozaj potrebujú. 100 % výťažku z akcie bude venovaný na benefičné účely. Našou úlohou je zorganizovať a pripraviť všetko tak, aby ste odchádzali z akcie s dobrým pocitom a úsmevom na perách minimálne tak ako minulý rok :)


Program akcie:

17:00 Zraz účastníkov, športové súťaže a i.
18:00 Otvorenie a zahájenie akcie.
18:10 Rozcvičenie
18:15 Funkčný tréning
18:45 Vystúpenie Freerun Slovakia
19: 15 Ukončenie akcie
• Cvičenie pre deti (7-10 roč).
• Pitný režim zabezpečíme.
• Na akciu treba prísť prezlečený v športovom.


Pokyny k účasti

Dátum akcie: 22. 5. 2015
Kapacita: 20 tímov, 17 cvičiacich v tíme.
Miesto tréningu: 7. ZŠ Hodžova ulica.
V prípade dažďa: Športová hala na Sihoti.
Prihlásenie je platné uhradením štartovného najneskôr 5 dní od registrácie.
Zaplatené štartovné sa nevracia. Všetky otázky smerujte na svojho kapitána tímu.
Každý cvičí na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov si prinesú na akciu potvrdený súhlas rodičov (min. vek 16 rokov).


KROK č. 1: Vyplnenie registračného formulára:

Pred benefičnou akciou je potrebné sa registrovať  a prečítať si organizačné pokyny,  tie Vám zašleme mailom tesne pred akciou.

REGISTRÁCIA JE UŽ UKONČENÁ

Registráčný formulár


KROK č. 2: Uhradenie štartovného

Výška štartovného: 10 €.
Číslo účtu: 2896481896/0200 .
Do poznámky pri platbe cez internet banking uveďte svoje meno
Kapitáni môžu vyzbierať za svoj tím celú sumu a odovzdať štartovné hromadne.
Po akcii odovzdáme rodinám 100% vyzbieranej sumy.


AFTER PARTY

Miesto akcie: dobrý podnik SOKOLOVŇA PUB 20:30- 06:00
Vstupné: 6 €
• Hudobný hosť: Janka Čonková
• Dj – Škorvo
• Caterring
Platí sa osobne u trénerov (po tréningu v Dafe), alebo kapitánov jednotlivých tímov do 18. mája!


Ďakujeme partnerom:

partneri


 

 Tešíme sa na Vašu účasť.

DSC_9259