TRX & funkčný tréning

TRX suspension tréning

Nový druh cvičenia, ktoré využíva len váhu vlastného tela. Tento druh funkčného tréningu je systém pre tvarovanie tela, kompletný rozvoj sily, svalovej hmoty, flexibility a rovnováhy pre cvičencov všetkých fitness úrovní.


Čo TRX znamená a ako to celé vzniklo?

 TRX je skratkou pre Total – body Rezistencia exercises, predstavuje precvičenie všetkých svalových skupín tela pomocou špeciálneho cvičebného náradia. Tento unikátny cvičebný program bol vytvorený americkým námorníctvom ako tréningová metóda pre cvičenie na základni i mimo základňu. Vďaka svojej jednoduchosti a funkčnosti si to cvičenie vydobylo vo svete svoje pevné miesto a teraz sa s týmto cvičením môžete zoznámiť aj vo fitnes Dafe v Trenčíne a v letných mesiacoch na ostrove!

Prečo práve TRX ?

TRX posilňuje všetky svalové partie. Veľmi efektívne rozvíja silu, stabilitu, mobilitu kĺbov a aktivuje stabilizačné svalstvo, ktoré napomáha efektívnemu tréningu v iných druhoch športu. Zlepšuje postavenie chrbtice a pozitívne prispieva k prevencii úrazov.

  • Zlepšenie fyzickej kondície
  • Rozvoj svalovej hmoty a sily
  • Zlepšenie rovnováhy
  • Zlepšenie flexibility
  • Zlepšenie mobility
  • Redukcia tukov
  • Vyrovnávanie svalovej disbalancie
  • Upravuje držanie tela

 Funkčný tréning

 

Základ funkčného tréningu pochádza z rehabilitácie. Základom sú zostavy cvikov, ktoré napodobňujú každodennú činnosť v domácnosti alebo v práci, napodobňujú sa aktivity z bežného života ako sekanie dreva, zdvíhanie bremena a podobne.. Je to súhrn cvičení, pri ktorom zapájate maximálne množstvo svalových skupín. Pri zraneniach pomáha funkčný tréning k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu zotaveniu športovca.

Tréning má aeróbny alebo anaeróbny charakter, záleží od intenzity prevedenia a dĺžky intervalu cvičenia. Pri aeróbnej časti tréningu spálite viac tuky a pri anaeróbnej si zlepšujete kondíciu kardiovaskulárneho a cievneho systému.

Cvičenie funkčného tréningu je veľmi vhodná forma kondičného tréningu pre športovcov. Svojou vyváženosťou cvičenia odstraňuje disbalanciu zapríčinenú jednostranným zaťažovaním pri športe ( hokej, futbal, badminton, tenis, futbal,atď. ) V našom tréningovom centre využívame najmodernejšie športové pomôcky – aquahit, bosu, medicinbaly, flexibar, TRX, balančné dosky, Gym Stik a lodné lano.

K funkčnému tréningu musíme využívať funkčné nástroje, ktoré telu umožňujú  neobmedzený pohyb bez hraníc. Umožňuje nám pohybovať sa vo všetkých rovinách a integrovať celé telo. Hlavným konceptom, ktorý treba dodržiavať pri cvičení a ktoré treba dodržiavať pri cvičení sú:

 

Top