Tím Buď lepší- OČaP

Tím Buď lepší- OČaP

O 12:30 už všetci účastníci pomaly poprichádzali do dediny Vyšná Boca. Chcel som aby to bolo trochu iné a tak sme vymysleli „bačovskú tématiku“.  Privítanie hostí pri spoločnom obede, ubytovanie na Salaši a potom už ďalej len samotný program.

O hodinu neskôr sme sa zhromaždili pred chalupou a naši honelníci s myšlienkou toho , že sa bude jednať iba o  prechádzku rúžovou záhradou sme vykročili na smer – Chata pod Čertovicou.  Budúci honelníci museli po istých úsekoch riešiť bačové úlohy a hry.

Večer nasledoval program: pod lampov so Štefanom Suchohríbom, kde sa diskutovalo na rôzne témy. Bola aj krátka prednáška o ochrane človeka a prírody.  Večer bol  tématický, kde každý z nás mal svoj kostým . Pokračovala zábava až do neskorých večerných hodín.

Koľko  hier sa vlastne  hralo?

 

Prvá hra bola zoznamovacia. Úlohou bolo pochytať sa za ruky, a povedať jedným slovom ,ktoré by ich malo charakterizovať. Vytvoriť kruh ,kde musel každý sedieť na kolenách toho čo bol za ním.  Na sústredení boli aj nové tváre, a preto táto hra bola o tom, aby každý mohol odhodiť svoje prvé zábrany , dostať sa do povedomia a možno aj krátky fyzický kontakt  prispel k tomu, aby sa začal tvoriť dobrý kolektív.

Zahájenie hry- Úvodná hra na Molekuly:

Úlohou je pobehovať  neorganizovaným smerom, predstavujúce atómy . Na povel , je potrebné sa  pospájať do niekoľko atomových  molekúl  a kto zostane navyše, tak musí spraviť 10 drepov.

Potom sme hru trošku zmenili , kde  to stažila  šatka na očiach. Keď nakoniec vytvorili  šesť atómové molekuly , vznikli dva vyrovnané  tímy. Rozdelenie vyšlo perfektne.  Jeden tím sa pomaľoval modrou farbou- kvetinky a červený tím –srdiečka.  Ďalej tými sútažia o získavanie „hitíkov“.

Nosenie kapitánov:

Tímy  si zvolili  svojho kapitána. Nasledovalo to, že každý si musel svojho zvoleného kapitána aj odniesť na určitú vzdialenosť.Počas presunu sa musia všetci pridŕžať svojho kapitána.

Nosenie kapitánov

Nosenie kapitánov

Hod „oštepom“

Svoju technickú zdatnosť,  musia  súťažiaci predviesť hodom listnatým konárikom na čo najdlhšiu vzdialenosť. Členovia tímu sa postupne striedajú . Nasleduje druhý tím ktorí hádže „oštep“ z z tej istej začiatočnej značky

Hod oštepom

Hod oštepom

Kladina

Úlohou je postaviť sa na kladinu( gulaté drevo) vedľa seba.  Zadanie úlohy je, aby  družstvo  ktoré je na kladine sa musí v čo najkratšom čase zoradiť do somárského rebríka( od najvyššieho po najnižšieho).  Tímy majú zakázané medzi sebou slovne komunikovať.

kladina

kladina

 

Strom dôvery

Každý honelník sa musí postaviť na peň ktorý je 110 cm vysoký. Ostatní zoradení oproti sebe musia chytiť honelníka ktorý pádom vzad pristáva na rukách ostatným.

 

Hod na presnosť

Každý v tíme má k dispozícii 3 šišky ,ktoré musí prehodiť cez drevenú výseč. Vyhráva družstvo s najviac presnými  zásahmi.

 

Logická hádanka:

– Družstva museli v čo najkratšom čase prísť na správnu odpoveď

Vašou úlohou je presne odmerať čas 45 minút, ak nemáte k dispozícií nič iné len dve zápalné šnúry a zápalky, ktorými šnúry môžete zapáliť. Zápalné šnúry, ktoré máte k dispozícií majú nasledujúce vlastnosti:

  1. Zápalné šnúry sú spletené z rôznych materiálov, ktoré nehoria rovnakou rýchlosťou, takže začiatok šnúry môže horieť rýchlejšie, po chvíľke sa môže horenie spomaliť a následne opäť zrýchliť.
  2. Každá zo šnúr horí od zapálenia jedného konca až po dohorenie na druhom konci šnúry presne jednu hodinu.
  3. Zápalné šnúry sú také rozdielne, že ak začiatky oboch šnúr zapálite naraz, tak napr. po 10 minútach každá z nich horí v inej vzdialenosti od zapáleného začiatku.
Logická hádanka

Logická hádanka

Prekonanie úseku pomocou dvoch nôh:

Dôležite je dostať sa do cieľa za použitia iba jedného páru nôh ( v tíme) do cieľa. Takže musia ísť po rukách a posledný držať nohy tomu pred ním.

Chodenie na dvoch nohách

Chodenie na dvoch nohách

Prekonanie úseku pomocou skákania na jednej nohe.

Každý má jednu nohu na zemi, druhá je pokrčená , ktorú drží ďalší člen v zástupe.

Skákanie na jednej nohe

Skákanie na jednej nohe

Rebrík

Tímy vytvoria  dva živé rebríky na zemi v ľahu na bruchu, držiac sa za chodidlá. Posledný zo zástupu vybieha až keď je rebrík kompletný. Musí sa prekonať určitá vzdialenosť.

Rebrík

Rebrík

Beh so zviazanými nohami

Celý tím má spojené nohy šatkou ,takýmto spôsobom musia bežať do kopca aby sa neroztrhli.

Beh so zviazanými nohami

Beh so zviazanými nohami

Blbáreň

Štafetový beh, keď jeden člen  tímu prebehne slalomovú  trať z kuželov , predáva štafetový kolík ďalšiemu.  Zdá sa to byť jednoduché, ale na začiatku sa musíte 10 krát obtočiť okolo vlastnej osi.

Blbáreň

Blbáreň

Beh na slepú babu.

Štafetový beh , kde je potrebné prekonať trať so zaviazanými očami. Je povolená navigácia jedným členom v tíme.

Beh na slepú babu

Bača zatvára svoje ovečky do ohrady

Všetci okrem svojich  kapitánov majú šatky cez oči. Bača musí čo najrýchlejšie svoje ovečky bezpečne nasmerovať do svojej ohrady (vyznačeného územia).

Vyzliekanie hada

Dostať sa z pozície v stoji, kde tím sa drží v zástupe za ruky pomedzi svojimi nohami. Výsledná poloha je v ľahu na chrbte, kde nesmie dôjsť k pusteniu rúk.

Vzliekanie hada

Vzliekanie hada

 

Musel som dať túto krásnu momentku z večernej párty : )

like the Boss : )

Like a Boss : )