Prečo práve vzpieranie? Vzpieranie patrí do skupiny rýchlostno – silových športov. Pomocou prostriedkov vzpierania, ktoré vychádzajú zo základných ľudských lokomócií Vám ukážeme a naučíme Vás ako najefektívnejšie a najekonomickejšie zdvíhať bremená, či už z hľadiska bežného života, zdravia alebo športového výkonu. V zahraničí je vzpieranie neoddeliteľnou súčasťou kondičnej prípravy v rôznych športových odvetviach. Taktiež tieto prostriedky sú využívané ako prevencia proti bolesti chrbtice a kompenzácií jednostranného zaťaženia pri iných športoch.

foto: www.fitcamp.sk

Zdravotné využitie

  • Správne držanie tela
  • Kompenzačné cvičenie
  • Prevencia pri bolestiach chrbta
  • Edukácia správneho zdvíhania bremien

Športové využitie

  • Maximálne rozvíjanie rýchlosti
  • Rozvíjanie koordinácie pohybov
  • Kompenzačné cvičenie
  • Súčasť prípravy pre všetky druhy športu

Aj ja sa učím technike vzpierania

Spôsob prihlásenia a otázok

Môžete sa prihlásiť na stránke www.budlepši.sk ,kde kliknete na kalendár tréningov a nájdete si tréning vzpierania a prihlasité sa. Prihlásiť sa môžu všetky skupiny či vekove  ako aj muži a ženy podmienky budú prispôsobené skupinovo podľa  úrovne zdatnosti. Aké  koľ vek otázky a informácie sa môžete ozvať na mail. pavol.svrcek@post.sk

 

Tréneri

Bc. Pavol Svrček – Fyzioterapia, inštruktor vzpierania

Bc. Milan Kováč – kondičný tréner, inštruktor vzpierania