SMALL DRAGON BOAT
už pripravujeme sezónu 2022 

Preteky na malých dračích lodiach na OSTROVE

PRETEKY

20. august 2022

LIGA

Máj - September 2022

PRETEKY 

24. september 2022