B2B

B2B - pre firmy

FUNGOVANIE

•Vytvorí sa centrálna benefit karta na meno firmy, kde si nahlásite ľubovoľný počet zamestnancov (môžete ich priväzovať a odväzovať podľa uváženia)

•Sami si vyberiete aké benefity chcete zamestnancom preplácať a v akej výške (nastavenie na centrálnej karte bude platné pre každého zamestnanca rovnako)

•Ak si zamestnanec bude chcieť vybrať službu, ktorú od Vás nemá povolenú, môže si ju zakúpiť (nebude sa však strhávať z centrálnej karty)

•Každý zamestnanec bude mať svoju členskú BF (benefitko) kartu s fotografiou v našom systéme

PREPLÁCANIE SLUŽIEB

•Môžete preplácať celú sumu  (služby) na zamestnanca, alebo poskytnúť percentuálny príspevok

•Dobijete si kredit v ľubovoľnej výške na centrálnu kartu (minimálna suma dobitia je 200 EUR)

•Každý mesiac dostanete report s prehľadom čerpania služieb zamestnancami a aktuálnym zostatkom na centrálnej karte

•Sami sa rozhodnete či si chcete navýšiť kredit na centrálnej karte a v akej výške

•Služby ktoré môžete zamestnancom ponúknuť: fitness, skupinové cvičenia

FORMA SPOLUPRÁCE

•Objednávka na dobitie centrálnej karty

•Prenájom reklamnej plochy

•Poskytnutie športovo-relaxačných služieb

VÝHODY

•Zamestnanci môžu využívať všetky služby: fitness, skupinové cvičenia